Våra tjänster

Vad vi gör

InZynk är ett företag med fullt fokus på Account-Based Marketing (ABM).
Vi hjälper våra B2B kunder att växa och vinna strategiskt utvalda kunder genom bland annat målmedveten digital annonsering –
exklusivt riktad mot specifika och prioriterade företag.

Insikt

Vet ni vilka företag som besöker era webbsidor?

Vi kan visa er.

Fokus

Vet ni vilka företag ni vill sälja till?

Vi kan nå dem.

Effekt

Svårt att påverka alla rätta beslutsfattare?

Vi kan hitta dem.

Om Oss

Internationell
erfarenhet

Teamet bakom InZynk har lång internationell erfarenhet inom Account-Based Marketing och arbetar med några av världens största företag. Vi har fått värdefulla insikter i hur globala marknadsledare vinner sina största affärer och har tagit dessa erfarenheter med oss när vi etablerat InZynk som ett rent Account-Based Marketing företag. Vi hjälper ambitiösa företag att nå sina viktigaste konton lokalt, nationellt eller internationellt genom att bidra med vår kunskap och teknik.

 

 

Vinn fler avtal
med vår expertis

Hos InZynk får du som kund träffa dedikerade ABM-experter. Vår huvudsakliga uppgift är att stärka våra kunders viktigaste säljprocesser genom att synkronisera arbetet mellan sälj- och marknadsavdelning, för att vinna större och viktigare avtal. Vi gör detta genom att tillhandahålla banbrytande marknadsföringsteknologi i kombination med strategisk rådgivning.

 

Managed Service

InZynk tillhandahåller ABM som “managed service”, vilket innebär att våra kunder inte behöver lägga tid på att lära sig ett nytt system eller installera en ny mjukvara. Vi genomför hela ABM-planen åt er – för att nå ett specifikt mål.

Typiske utfordringer

Har ni typiska utmaningar inom B2B såsom långa säljprocesser, flera formella (och informella) beslutsfattare som är svåra att både nå och påverka, tappar för många avtal till marknadsledare eller kanske vill uppfattas som marknadsledare? Kontakta en av våra ABM-experter och boka ett introduktionsmöte för att ta reda på om InZynk kan hjälpa till.

Prata med en ABM-expert

Varför ABM

Varför Account-Based Marketing?

Utmäkt ROI

Er marknadsavdelning kan ha svårt att hitta effektiva sätt för att stödja säljteamet. Traditionell marknadsföring inom B2B är ofta utspridd över för många irrelevanta kunder, vilket leder till att onödigt många resurser läggs på något som endast är slöseri med tid. För lite fokus på företagets viktigaste målgrupper kan leda till förlorade avtal.

Synkronisering av Sälj och Marknad

Med Account-Based Marketing via InZynk går det att synkronisera sälj och marknad för att hela tiden arbeta strategiskt mot företagets högst prioriterade mål. Ni får full inblick och kontroll över hur marknadsmedlen investeras, nämligen endast mot de företag och målgrupper som är av intresse för er. Dessutom får ni värdefull sälj- och marknadsinsikt kring vilka företag ni bör lägga tid och fokus på samt var ni inte bör lägga resurser.

Vår blogg

Blogg

Kontakta InZynk

Har du några frågor?