5 grunner til å bruke Account Based Marketing

Account based marketing (ABM), også kjent som Key account marketing, er en strategisk tilnærming innen B2B salg og markedsføring basert på bedriftens prioriterte mål. Forbes skrev i 2017 om 5 gode grunner for å bruke Account based marketing i sin markedsstrategi:

1. Personlig kommunikasjon
2. Effektiv bruk av markedsføringsressurser
3. Konkrete resultater av ROI
4. Forbedret sporing
5. Synkronisering av salg og marked

Du kan lese mer om hva Forbes skriver om temaet i denne artikkelen:

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/07/21/five-reasons-to-implement-account-based-marketing-into-your-b2b-marketing-strategy/#5a55427361e1