GDPR og Account-Based Marketing?

Vi har over lengre tid sett nærmere på hva GDPR (den nye europeiske personvernforordningen) vil bety for Account-Based Marketing (ABM), og nå som dette iverksettes er det fin timing å forklare påvirkningen innenfor vårt konsept.

Kort oppsummert er det bl.a. slik at det vil bli strengere betingelser tilknyttet et samtykke. Det vil kreves samtykke for lagring, men også behandling, av persondata. Et individ skal kunne korrigere informasjon som er lagret, samt ha retten til å bli glemt. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Når det gjelder ABM har ikke GDPR så stor innvirkning. Dette fordi vi med ABM kun konsentrerer oss om bedrifter sin IP-adresse, og sporer aldri et individ sine data – og dermed berører ikke personvern i så måte. Vi identifiserer hvilke selskap som har vært inne å sett på en kunde sin nettside. Vi forsikrer oss via en tredjepart at en IP-adresse tilhører et selskap, og kan deretter vise display-annonser kun mot utvalgte selskap gjennom media.

I vår behandling av kunden bruker vi aldri informasjon om IP videre til noe som helst bruk. Vi er svært opptatt av at vi er innenfor GDPR sine rammer og vil kontinuerlig følge med på videre utvikling for å sikre en optimal kundeopplevelse for våre kunder.

Kontakt oss på post@inzynk.com for eventuelle spørsmål rundt dette temaet.

Ha en fin dag!