Hvor vanlig er det å bruke ABM blant B2B selskap?

I USA er ABM en av de heteste trendene på markedet. I følge Dun & Bradstreet (oktober, 2017) bruker 43% av B2B selskap i USA ABM i sin markedsstrategi, mens ytterligere 30% har planer om å ta det i bruk. En undersøkelse av #Flipmyfunnel og B2B News Network viser også at hovedårsaken til at et selskap bruker ABM er følgende:

45% for generering av inntekt (25% i 2016)
22% for pipeline acceleration (22% i 2016)
20% for leads generering (17% i 2016)
17% for samkjøring av salg og marked (10% i 2016)
16% av andre grunner (6% i 2016)

Les mer her:

https://www.emarketer.com/Article/How-Common-Account-Based-Marketing-Among-B2B-Organizations/1016641